Az irodalom mindünké

A PENNA Irodalmi Diákklub fő küldetésének a kollektív értékteremtést, az irodalmi közélet felélénkítését és az egész társadalomra történő kiterjesztését tekinti.

tumblr_oavx0wewlj1uwi0lpo1_500.png

Az irodalmi közélet szerző és olvasóközönség párbeszédszerű kapcsolatára épül, az alkotói és az olvasói környezet együttesen alkotja. Az irodalmi közélet fejlődését a hétköznapok történései, a rájuk reagáló szerzői, valamint az őket irodalmi alkotásokon keresztül értelmező befogadói tevékenység határozza meg.

Célunk, hogy az irodalom művelésének és értelmezésének gyakorlata tradicionálisan beidegződjön a hétköznapi életvitelbe. Célunk az irodalmi közéletet új, szabadabb alapokra helyezni, hogy minél több csatorna létesüljön szerző és befogadó között, annak érdekében, hogy az irodalmi közélet változékony és színes legyen. Célunk megváltoztatni a társadalom viszonyulását az irodalomhoz.

Az irodalmi közélet köré kollektív szerzői és befogadói munka szerveződik, ezért tevékenykedünk közösségben.

A PENNA működésének konzervatív irányvonalát képezi az a változási modell, amely nem közéleti forradalmat, hanem a befogadó közönség értékrendjének lassú, fokozatos átrétegződését foglalja magába, illetve az ambíció, hogy ez az átalakulás kizökkentse a felnövekvő nemzedékeket az aktuális „trend” világából, és önálló értékteremtésre sarkallja őket. Éppen ezért az Irodalmi Diákklub a legtöbb kontaktust a fiatal generációkkal igyekszik teremteni.

Csatlakozz!